You are here

Educació per l'hospital de la salut

Promotors:

El projecte “L’educació per a la salut des de l’Hospital TF de la Cerdanya” per la Càtedra de promoció de la salut i grup de recerca salut i atenció sanitària i l'AECT Hôpital de Cerdagne posa de relleu l’educació per la salut com element essencial per la millora del benestar i per el desenvolupament de la comunitat. L’objectiu és crear un pla d’implementació de l’Educació i la Promoció de la Salut a fi de :

  • reforçar la capacitat de millora de les activitats en educació i promoció de la salut;
  • implicar els professionals i els pacients per una millora de qualitat de l’atenció;
  • enfortir la coordinació de l’atenció sanitària amb altres proveïdors del mateix àmbit
  • millorar la salut i la seguretat del personal i dels pacients

 

Acció:  La realització del pla d’implementació.

Aquest serà el document de planificació que ha de descriure els instruments a través dels quals l’hospital Transfronterer desenvoluparà l’educació i la promoció de la salut. (estructura organitzativa, actuacions per desenvolupar, línies d’actuació)

L’impacte sobre el territori i característiques transfrontereres:

  • Qualitat de l’estructura hospitalera de noves característiques
  • Educació i promoció de la salut amb finalitat transfronterera i lligada a les recomanacions europees (trobar l’articulació convenient entre dos sistemes de salut – personal format, pacient atès, funcionament òptim)

 

Dades de l'actuació:

Programa/Fons: 
Subvencions Eurodistricte 2014
Any(s) realització: 
2014
Temàtica: 
Salut, accions socials
Territori(s) de realització: 
Comarca de la Cerdanya

Socis

Lideratge: 
Càtedra de promoció de la salut i grup de recerca salut i atenció sanitària de la Universitat de Girona
Soci 1: 
GECT de l'Hospital transfronterer de Cerdanya
Co-finançador(s): 
Casa de la Generalitat a Perpinyà
Consell Departamental dels Pirineus Orientals
Subvenció atorgada: 
5.000,00€

Altres categories/Projectes de cooperació